Hirdetés

Sikeres próbaüzemet követően megkezdte működését a BKM – Budapesti Közművek Nonprofit Zrt. FKF Hulladékgazdálkodási Divízió üzemeltetésében az a Hulladékválogató Mű, ami évi 15 ezer tonna szelektíven gyűjtött – elsősorban műanyag és fém – hulladék további válogatását teszi lehetővé.

A tegnap átadott létesítmény sikeres megvalósítása az utolsó eleme annak a projektnek, amely keretében a Fővárosi Önkormányzat jelentős – vissza nem térítendő – uniós támogatással mintegy 13,5 milliárd forintot fordított a budapesti hulladékgazdálkodás megújítására: új, környezetbarát technológiák bevezetésére, a hulladékfeldolgozás és az újrahasznosítás arányának jelentős növelésére.

A március 22-én tartott sajtótájékoztatón Tüttő Kata városüzemeltetésért felelős főpolgármester-helyettes kiemelte: „bár még vannak, akik tévesen azt gondolják, hogy a lakosságtól begyűjtött szelektív hulladékot egyenesen a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe szállítjuk, ahol közvetlenül elégetjük, de a valóságban mi a begyűjtött és elszállított hulladékot már korábban is – alvállalkozók bevonásával – átválogattuk és haszonanyag frakciókként a körforgásos hulladékgazdálkodásban újrahasznosítottuk. Ezt a tevékenységet a most átadott Nagyválogatóműnek köszönhetően saját erőből, hatékonyabban végezhetjük. Fontos kiemelni, hogy az uniós támogatásnak köszönhetően megvalósult beruházás minden eleme a körforgásos hulladékgazdálkodás, az újrahasznosítás és az újrahasználat előmozdítását tűzte célul. Ez természetesen viszont csak a budapesti lakosság felelős és környezettudatos hozzáállása mellett lehetséges, amelyre a továbbiakban is számítunk.”

BKM hulladékválogató mű

„A beruházás többi eleméhez hasonlóan a Nagyválogató is jó példája annak, hogy a hulladékgazdálkodásban is szükség van folyamatos műszaki fejlesztésekre, hiszen ezen innovatív eljárások térnyerése nagyban hozzájárul a minél fenntarthatóbb feladatellátáshoz. A most átadott létesítmény a beérkező szelektíven gyűjtött hulladékból nyolcféle anyagáramot képes előállítani és továbbadásra előkészíteni, többféle válogatási műszaki megoldás együttes alkalmazása révén.” – emelte ki a válogatómű technológiájának lényegét a több éves uniós projektet ismertető beszédében Dr. Kiss Tibor, a Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divízió főigazgatója, majd hozzátette: „Ezzel a három éve megfogalmazott szakmai stratégiánk megvalósításához szükséges újabb elem került a helyére, miközben a további beruházásokat is már vagy lezártuk, vagy már az előkészítés stádiumában vannak. Az átadott nagyválogató jelentőségét növeli, hogy a hazai hulladékgazdálkodás új modelljére való átállás küszöbén áll üzembe. Az uniónak köszönhetően ezzel a Főváros, illetve a Budapesti Közművek nemcsak egy komoly vagyonelemmel lett gazdagabb, de a körkörös hulladékgazdaság megvalósításához is közelebb került.”

Fővárosi Önkormányzat tulajdonában álló Budapesti Közművek FKF Hulladékgazdálkodási Divíziója az ország egyik legjelentősebb hulladékgazdálkodási közszolgáltatójaként több, mint 960 ezer budapesti háztartás, közel 2 millió lakos, közel 30 ezer gazdálkodó szervezet hulladékát kezeli. A Budapesti Közművek az elmúlt években mind saját forrásból, mind uniós támogatásból megvalósított projektek során több jelentős lépést tett a modern, fenntartható hulladékgazdálkodás érdekében.

Ezen törekvések sorába illeszkedik a most befejezett KEHOP-3.2.2-15-2016-00001 azonosító számú „A fővárosi hulladékgazdálkodási rendszer környezetbarát technológiáinak bővítése, a hulladékfeldolgozás és újrahasznosítás arányának növelése” elnevezésű projekt, amely összesen 13.416.316.851 forint európai uniós támogatással és hazai társfinanszírozással valósult meg.

BKM szelektív hulladékválogató mű úton a körkörös gazdaság felé

A projekt részeként az elmúlt évek folyamán két Szemléletformáló és Újrahasználati Központ és több új, a hulladékok széles körét átvevő, vasárnap is nyitva tartó lakossági szelektív hulladékgyűjtő-udvar nyílt Budapesten. A hulladékudvarokban a budapesti lakosok díjmentesen adhatják le csomagolási és egyéb, anyagfajtánként szelektíven gyűjtött, veszélyes, illetve speciális kezelést igénylő hulladékaikat, amelyeket zárt környezetben való ideiglenes tárolás után a Budapesti Közművek továbbad újrahasznosításra, vagy ártalmatlanításra. A Szemléletformáló és Újrahasználati Központok egyik legalább ennyire fontos funkciója az újrahasználat előmozdítása; itt a már megunt, vagy feleslegessé vált, ugyanakkor mások számára még használható tárgyak találhatnak új otthonra. A cél az átvett tárgyak minél nagyobb arányban való visszajuttatása a lakossághoz, ezzel a hulladék mennyiségének csökkentése, az újrahasználati arány növelése. Mindezeken felül a központok modern oktatótermei lehetőséget biztosítanak környezetvédelmi, szakmai konferenciák, a fővárosban és különösen a környező kerületekben élő vagy tanuló gyermekek részére interaktív, szemléletformáló foglalkozások, tanórák megtartására.

Szintén ezen uniós beruházás részeként került a Fővárosi Hulladékhasznosító Műbe egy lomdaráló berendezés, amely segítségével azon nagydarabos hulladékok jelentős része, amelyek méretük miatt korábban lerakóba kerültek, ma már darálást követően, kiváló fűtőértéküknek köszönhetően Budapest távhő és áramellátását szolgálják, jelentős földgáz felhasználás kiváltása mellett. Ezenfelül egy fémleválasztó berendezéssel is kiegészült az üzem, így ma már a mágnesezhető fémeket is vissza tudják nyerni a termikus hasznosítás után visszamaradó salakból, amit azután, mint értékes nyersanyagot visszaadnak a gazdasági körforgásba.

A fél évvel ezelőtt a 18. kerületben átadott Logisztikai és Szolgáltató Központ éves szinten 100 000 tonna kommunális hulladék átrakását teszi lehetővé teljesen zárt, bűz- és pormentes technológiával, alacsony zajkibocsátás mellett. Ennek eredményeként egy tömörített hulladékot szállító gépjármű pótkocsival együtt akár két és fél, három hulladékgyűjtő jármű rakományát tudja környezetkímélőbb és a fővárosi közúthálózatot kevésbé terhelő módon a hulladékkezelés helyszínére eljuttatni. Mindezzel nemcsak értékes munkaidőt és üzemanyagot takarít meg a Társaság, de jelentősen csökkent a dél-pesti kerületek hulladékgyűjtésből adódó forgalomterhelése és a megtett távolság csökkenése révén a hulladékbegyűjtő járművek károsanyag kibocsátása és üzemanyag felhasználása.

BKM szelektív hulladékválogató mű

Ennek a projektnek a részeként épült meg Kőbányán a most átadott válogatómű is, amely Budapesten a sárga fedelű kukákból szelektíven gyűjtött csomagolási vegyeshulladék kétharmadát, évi 15 ezer tonna műanyag-, italoskarton és fémhulladék további válogatásával, összesen nyolcféle anyagáramot tesz alkalmassá az újrahasznosításra, amelyek így alapanyagként kerülnek vissza a gazdasági körforgásba. A válogatás után visszamaradó szennyezett, vagy nem újrahasznosítható anyagokat termikusan hasznosítják.

A Budapesti Közművek az elmúlt évek során megvalósította, hogy az általa Budapesten és az agglomerációban begyűjtött hulladék jelentős részét, több, mint 70 %-át lerakás helyett valamilyen technológiával hasznosítani tudja. Ez jelentős előrelépés a fenntartható, körforgásos hulladékgazdálkodás irányába, egyúttal az Európai Unió tagállamai számára a hulladékgazdálkodás terén elérendő sarokszámok teljesítésében is komoly eredmény.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás