Hirdetés

64 környezetvédő civil szervezet elvárásait juttatta el a választáson induló pártok elnökeinek ma a Magyar Természetvédők Szövetsége (MTVSZ). A civilek azt javasolják a pártoknak, hogy a képviselőjelöltjeik vállaljanak számon kérhető kötelezettséget ígéreteik megvalósítására.

A részletekről mai sajtótájékoztatójukon számoltak be a Levegő Munkacsoport, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület (MME), az MTVSZ és a Védegylet képviselői. A zöld szervezetek 12 pontban foglalták össze azokat a követelményeket, amelyeket álláspontjuk szerint a következő kormánynak teljesítenie kell annak érdekében, hogy egészséges környezetben és fenntartható társadalomban élhessünk.

A Paksi Atomerőmű bővítése helyett széles körű programot javasolnak az épületfelújításokra, az energiahatékonyság javítására és a megújuló energiák elterjesztésére. Olyan költségvetést szorgalmaznak, amely előnyben részesíti az oktatást, az egészségügyet, a környezetvédelmet, a kultúrát, a tudományt, az innovációt, valamint a lakosság biztonságát. Sürgetik az adócsalások és a korrupció visszaszorítását. Elengedhetetlennek tartják olyan jogszabályok megalkotását, amelyek érdemben biztosítják az emberek beleszólását a környezetüket érintő döntésekbe.
„Szükséges a környezetügyi tárca önállóságának visszaállítása és a környezet-, természetvédelmi hatóságok megerősítése. A biológiai sokféleség védelmének fokozása, a fenntartható mezőgazdasági gyakorlatok kiterjesztése nélkül nem csak a jövő nemzedéket fosztjuk meg lehetőségeitől, de a ma élő emberek megélhetését is veszélyeztetjük” – mutatott rá Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület ügyvezetője egyik hangsúlyos kívánságukra.

„A pártoktól nem csak azt várjuk el, hogy nekünk tetsző ígéreteket tegyenek, hanem azt is, hogy azokat be is tartsák.

Ezért megfogalmaztunk egy nyilatkozattervezetet, amelynek aláírásával a képviselőjelölt jogilag kötelezheti magát, hogy megválasztása esetén mindent megtesz vállalásai megvalósítására. Amennyiben viszont ennek ellenkezőjét teszi, a nyilatkozatában megjelölt civil szervezetek akár bírósághoz is fordulhatnak azért, hogy az érintett képviselő lemondjon a mandátumáról vagy legalább a fizetése túlnyomó részéről” – fejtette ki Lukács András, a Levegő Munkacsoport elnöke.

„Elvárásainkat azon pártok elnökeinek juttattuk el, amelyek a közvélemény-kutatások szerint most áprilisban esélyesek a bejutásra az országgyűlésbe. Ez a kezdeményezés időigényes, ezért a rendelkezésre álló szűk egy hónapban nem tudjuk vállalni, hogy esetleg még több párttal egyeztessünk” – jelentette ki Farkas István, az MTVSZ ügyvezető elnöke.

„A korábbi választások előtt többször tartottunk a pártokkal nyilvános fórumot ‘A ló kérdez néven’ környezetvédelmi szakmai kérdésekről. Azért örültünk a mostani kezdeményezésnek, mert ezúttal számon kérhető formában kötelezhetik el magukat a képviselőjelöltek” – mondta Boda Zsolt, a Védegylet szóvivője.

zöldek 12 pontja politikusoknak: aki elfogadja, és aláírja, de nem tartja be, mondjon le!zöldek 12 pontja politikusoknak: aki elfogadja, és aláírja, de nem tartja be, mondjon le!

Képgaléria a mai sajtótájékoztatóról >>>

Civil szervezetek elvárásai az országgyűlési képviselőjelöltektől
a fenntartható fejlődés érdekében

Alulírott civil szervezetek azt várják az országgyűlési képviselőjelöltektől, megválasztásuk esetén mandátumuk teljes időszaka alatt minden tőlük telhetőt tegyenek meg annak érdekében, hogy Magyarország kormánya és országgyűlése 2014 és 2018 között teljesítse az alábbiakat:

1.            Önálló környezetügyi minisztériumot, erős intézményrendszert
2.            Átláthatóságot, társadalmi részvételt
3.            A visszalépés tilalmát a jogalkotásban
4.            Nemet a paksi bővítésre, széles körű energiahatékonysági és megújuló energia programot
5.            Fenntartható mezőgazdaságot
6.            Környezetbarát közlekedést, élhető épített környezetet
7.            Ökoszociális költségvetést és adórendszert, zöld fejlesztéspolitikát
8.            Tiszta levegőt
9.            Jó ökológiai állapotú vizeket, nemet a vízlépcsőkre
10.        Megálljt a biológiai sokféleség csökkenésének
11.        Nulla hulladékot
12.        Élethosszig tartó környezeti nevelést mindenkinek

 

1.       Önálló környezetügyi minisztériumot, erős intézményrendszert! Erősítse meg a környezet- és természetvédelmi hatóságokat és a környezetügy szempontjából különösen fontos többi állami ellenőrző szervet, hatóságot (népegészségügyi, vízügyi, építésfelügyeleti, fogyasztóvédelmi és más szervek). Állítsa vissza az önálló környezetügyi minisztériumot, és tegye képessé arra, hogy összehangoltan irányítsa a környezet- és a természetvédelmet, valamint vízügyeket, az éghajlatvédelmet. A fenntarthatóságot, mint horizontális szempontot érvényesítse a többi szaktárca működésében, valamint a különböző nemzeti és ágazati tervezések során. A civil, szakmai szervezetekkel, társadalmi érdekképviseletekkel érdemi partneri viszonyt alakítson ki, támogatva a fenntarthatóság érdekében végzett tevékenységeiket

2.       Átláthatóságot, társadalmi részvételt! Nyitott jogalkotást valósítson meg. A tervezett új jogszabályok, országgyűlési és kormányhatározatok felsorolását, majd azok tervezeteit, továbbá az állami fejlesztési, ágazati koncepciókat, stratégiák és programok tervezeteit azok előterjesztői a lehető legkorábbi időpontban tegyék hozzáférhetővé társadalmi, gazdasági és környezeti hatásvizsgálattal, rövid-, közép- és hosszú távra érvényes összehasonlítással, költség-haszon elemzéssel. A döntéseket széles körű társadalmi vita előzze meg, amelynek során egyenlő esélyt biztosítson az eltérő vélemények megismertetésére. Jelentősen javítsa az állampolgárok és a civil szervezetek hozzáférési lehetőségét az igazságszolgáltatáshoz, beleértve az Alkotmánybíróságot is. Biztosítsa a közérdekű információhoz való hozzájutást mindenkinek.

3.       A visszalépés tilalmát a jogalkotásban! Csak olyan új jogszabályt fogadjon el, amely szinten tartja vagy növeli a az alapvető emberi jogok, a környezet-, természet-, egészség- és családvédelem, továbbá az oktatási, kulturális, egészségügyi és szociális ellátás, valamint a közbiztonság jogszabályokkal és a jogi irányítás egyéb eszközeivel biztosított, már meglévő szintjét, kivéve, ha ez más alapjog vagy alkotmányos érték érvényesítéséhez elkerülhetetlen. A védelmi, illetve ellátási szint csökkentésének mértéke az elérni kívánt célhoz képest ekkor sem lehet aránytalan. Mindez a költségvetési és adótörvényekre is vonatkozik.

4.       Nemet a paksi bővítésre, széles körű energiahatékonysági és megújuló energia programot! Ne bővítse a Paksi Atomerőművet, mivel ez a beruházás szükségtelen, túlságosan költséges és veszélyes. Készítsen tervet a nukleáris energiatermelés mielőbbi kivezetéséről, tekintettel az elfogadhatatlan társadalmi kockázatokra és a jövő nemzedékekre háruló terhekre, többek között a veszélyes radioaktív hulladékok tárolásának megoldatlansága miatt. Olyan energiapolitikát valósítson meg, amely az energiafelhasználás csökkentésén alapul. Átfogó nemzeti energiahatékonysági programot vigyen véghez, amelynek részeként évente összesen legalább 100.000 lakás és családi ház komplex felújítása történik meg. Olyan stabil, kiszámítható energiapolitikai szabályozást alkosson, amely elősegíti a fenntartható módon megtermelt megújuló energiák (elsődlegesen a nap-, a szél- és geotermikus energia, valamint a folyók ökoszisztémáját nem zavaró kis vízerőművek) térnyerését. Támogassa az energiatudatosság megerősítését és a decentralizált, közösségi megújulóenergia-termelést, amely valódi lépés az energiafüggetlenség felé. Mindezek eredményeként 2020-ban a megújulók a teljes primer energiatermelés legalább 19 százalékát, 2030-ra 29 százalékát adják. A szén-dioxid kvótakereskedelem bevételeit átlátható módon, célzottan zöld beruházások támogatására használja fel.

5.       Fenntartható erdő- és mezőgazdaságot! Olyan vidékpolitikát valósítson meg, amely biztosítja a helyi közösségek hosszú távú életlehetőségét és elősegíti a föld termőképességének megóvását, talajaink védelmét, javítását. Ennek érdekében többek között erősítse a helyi közösségek döntési jogait a földügyletekben, csökkentse az intenzív szántóterületeket, széles körben terjessze el a biogazdálkodást, erősítse a célzott agrárkörnyezetgazdálkodási programokat, tiltsa be a beporzó rovarokat veszélyeztető vegyi anyagokat és helyezze előtérbe a helyi, kisléptékű fenntartható gazdálkodási formákat. Alkosson törvényt a föld termőképességének megőrzése érdekében. Őrizze meg és fejlessze országosan az ökológiai alapon működő mintagazdaságokat, amelyeknek egyik, több mint 20 éve működő európai szintű fellegvára a Kishantosi Vidékfejlesztési Központ. Támogassa a folyamatos erdőborítást biztosító erdőgazdálkodási módszereket, az őshonos fafajok alkalmazását és az invazív idegenhonos fafajok visszaszorítását.

6.       Környezetbarát közlekedést, élhető épített környezetet! Olyan szabályozásokat alkosson, amelynek eredményeként csökken az egyéni gépjármű-közlekedés és a közúti áruszállítás teljesítménye, és jelentősen javul a közösségi közlekedés és a vasúti áruszállítás versenyképessége. Ösztönözze a kevésbé környezetszennyező gépjárművek használatát. Kiemelten segítse elő a kerékpáros és gyalogos közlekedés feltételeinek javítását a településeken. A hátrányos helyzetű térségek közlekedési esélyegyenlősége érdekében állítsa vissza a 2012. évi járatritkítás előtti vasúti menetrendet, és tartsa fenn a meglévő mellékvonalakat. Támogassa a települések alkalmazkodását az éghajlatváltozáshoz, így a zöldterületek növelését, a városklíma-szempontok érvényesítését és a meglévő infrastruktúra folyamatos karbantartását. Ösztönözzön az üres és alulhasznosított ingatlanok használatára, valamint az épületek energiatakarékosságot szolgáló korszerűsítésére. Zöldmezős fejlesztések helyett a szelíd, szociális – a városszerkezetet, a hagyományokat, a helyi közösségeket megőrző, azokra támaszkodó – differenciált rehabilitációt támogassa, amelyben részt vesznek az önigazgató lakóközösségek, civil szervezetek és helyi vállalkozások. Egyértelmű és átlátható módon korlátozza a 300 négyzetméternél nagyobb alapterületű újabb kiskereskedelmi létesítmények megnyitását.

7.       Ökoszociális költségvetést és adórendszert, zöld fejlesztéspolitikát! Számolja fel a súlyosan piactorzító, illetve a környezetszennyezést fokozó támogatásokat, a környezeti károk költségeit fizettesse meg az okozóval. Szorítsa vissza az adócsalásokat (különös tekintettel a nagy adózókra) és a korrupciót. Az így keletkező többletbevételeket, illetve megtakarításokat elsősorban az oktatásra, az egészségügyre (beleértve a megelőzést is), a környezetvédelemre, a kultúrára, a tudományra, az innovációra, valamint a lakosság biztonságának növelésére (közbiztonság, élelmiszerbiztonság stb.) fordítsa. A 2015. évi költségvetésben – a 2014. évihez viszonyítva – legalább 1000 milliárd forintot csoportosítson át (az uniós forrásokat is beleértve) mindennek megfelelően, 2016-2018-ban pedig további hasonló jellegű átcsoportosításokat hajtson végre. Ne drága és pazarló infrastruktúra-beruházásokra költse az uniós forrásokat, hanem elsődlegesen a társadalmi és környezeti problémák megoldására, illetve megelőzésére. Tegye átláthatóvá a források felhasználását. A társadalmi partnereket intézményesen vonja  be a pályázati döntésekbe, a programok ellenőrzésébe. A közbeszerzést tegye környezetbaráttá, és ennek részeként a helyi gazdaságból származó, környezetet kevésbé terhelő termékek élvezzenek elsőbbséget.

8.       Tiszta levegőt! Jelentősen gyorsítsa fel a súlyosan egészségkárosító részecskeszennyezés (PM10) csökkentéséről szóló program végrehajtását abból a célból, hogy a légszennyező anyagok koncentrációja vonatkozásában az egészségügyi határértékek túllépésének száma a mérőállomásokon 2017-ben legfeljebb 20 százaléka legyen a 2013. évinek. Kiemelt feladatának tekintse az ultrafinom részecskék számának csökkentését.

9.       Jó ökológiai állapotú vizeket, nemet a vízlépcsőkre! Olyan vízügyi politikát valósítson meg, amelynek fő célja vizeink jó ökológiai állapotának biztosítása. A mezőgazdasági vízfelhasználás, a vízi közlekedés és az árvízvédelem ne csökkentse a biológiai sokféleséget. Teremtse meg folyóink és vizes élőhelyeink helyreállításának feltételeit. A vízvisszatartást ne mesterséges tározókban hajtsa végre, hanem mélyfekvésű, rossz termőhelyi adottságú területeken, ami teret adhat a tájgazdálkodás kibontakozásának a mezőgazdasági támogatási rendszerek megfelelő átalakításával. Őrizze meg folyóink hosszirányú átjárhatóságát, ezért ne építsen duzzasztógátakat.

10.  Megálljt a biológiai sokféleség csökkenésének! Biztosítsa, hogy a védett területek elsődleges funkciója a természeti értékek megőrzése legyen. Az állami tulajdonban lévő erdőkben, gyepeken és vizes élőhelyeken természetvédelmi kezelést és ne nyereségérdekelt gazdálkodást folytasson. A Natura 2000 területek hosszú távú fenntartása és védelme érdekében természeti értékekre alapozó mezőgazdasági, turisztikai, térségfejlesztési programokat dolgozzon ki és valósítson meg. A nem védett területeken korlátozzon vagy tiltson minden olyan tevékenységet, különösen az eddiginél intenzívebb területhasználatot, amely a jelenlegi természeti helyzethez képest visszalépést jelent, csökkenti a közös jövő alapjául szolgáló biológiai sokféleséget. Indítson élőhely-rehabilitációs programokat is az összefüggő ökológiai hálózat létrehozására az ökoszisztéma-szolgáltatások fenntartása, valamint az éghajlatváltozás hatásainak mérséklése érdekében. A biológiai sokféleség védelmét mint horizontális szempontot érvényesítse a tervezési folyamatokban.

11.  Nulla hulladékot! A hulladékgazdálkodás terén mindenekelőtt érvényesítse a hulladék-keletkezés megelőzésének elvét, többek között a termelés és fogyasztás rendszereinek körfolyamatokba kapcsolásával. Segítse elő a silány minőségű és hamar hulladékká váló termékek és csomagolások gyártásának és importjának visszaszorítását. Erősítse meg az újrahasználati rendszereket, támogassa a szervízkapacitásokat. A termékdíjak, a lerakási járulék és a betétdíjak segítségével érje el, hogy minél több hulladékot eltérítsünk a lerakóktól és minél többet hasznosítsunk. Arányos és differenciált háztartási hulladékdíjat vezessen be, amely bünteti a sok hulladék termelését és támogatja a szelektálást és a komposztálást. Biztosítsa annak feltételeit, hogy a mégis keletkező hulladék újrafelhasználásra kerüljön vagy másodnyersanyagként hasznosuljon. Jelentősen gyorsítsa fel az ipari szennyezett területek megtisztítását, valamint a jelenlegi szennyezőforrások felszámolását.

12.  Élethosszig tartó környezeti nevelést mindenkinek! A környezeti nevelést és a rendszerszemléletű megközelítést átfogóan építse be az oktatási programokba. Biztosítsa, hogy minden gyerek rendszeresen jusson ki a természetbe tanulmányai során az erdei óvoda, erdei iskola programok és az iskolai foglalkozások keretében, és minden általános iskolás jusson el tanulmányai alatt legalább egy magyarországi nemzeti parkba. A környezeti nevelést és a szemléletformálást érvényesítse a közép- és felsőoktatásban, és végezzen hatékony felvilágosítást a felnőtt lakosság körében is a média fokozott bevonásával és egyéb eszközökkel. Az egészségügyi rendszerben kiemelt szerepet biztosítson a megelőzésnek és az egészséges életmódra ösztönzésnek.

További felvilágosítás:
● Boda Zsolt szóvivő, Védegylet, +36 70 339 0704
● Lukács András elnök, Levegő Munkacsoport, lukacs@levego.hu, +36 20 411 4727
● Halmos Gergő, az MME ügyvezető igazgatója, halmos.gergo@mme.hu, +36 20 331 3545
● Farkas István ügyvezető elnök, MTVSZ, ifarkas@mtvsz.hu, +36 70 340 8801

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás