Hirdetés

További szigorításként 55 %-ban határozták meg az összesen gyűjtött, kezelt hulladék mennyiséghez képest a lerakható hulladék mennyiségét, szemben a korábbi 65%-kal. A 2017 évi OHKT csakúgy, mint az előző évi egyértelműen meghatározza a közszolgálatók által minimálisan ellátandó feladatokat, melynek körét ezúttal kiegészítették a kötelező kommunikációs tervvel, melyet a “kukaholdingnak” de a részleteket nem határozták meg.

Magyarország Kormánya 2003/2017. (XII.22.) határozatával jóváhagyta a 2017. évi Országos Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Tervet.  A 2017. évre vonatkozóan elkészült terv a 2016. évre megfogalmazott célokat tartalmazza továbbra is, a tavalyi év tapasztalatait is beültetve az előírások közé, ezáltal egy részletesebb, pontosabb szabályozást tesz lehetővé.

A terv az Európai Uniós kötelezettségek teljesítése érdekében új lehetőségként fogalmazza meg a települési hulladék papír, műanyag, üveg és fém frakciókból többlethulladékká vált csomagolóanyag kinyerését, mint opciót.

A hulladék gyűjtésére és szállítására vonatkozóan a korábbihoz képest új kötelezettségeket is megfogalmaz a közszolgáltatóknak. Ilyen például a zöldhulladék tömbházas/társasáházi gyűjtése, melyet a továbbiakban évente legalább négy alkalommal biztosítani kell. Ezekből legalább egy alkalmat januárban a fenyőfa gyűjtésére kell fordítani. Azonban a további alkalmak pontos idejének meghatározását már átadja az egyes önkormányzatok részére, hogy azt a helyi rendeleteikben szabályozzák.

Az elkülönített csomagolási hulladékgyűjtő rendszer megfelelési fajlagos céljai is kiegészültek. A továbbiakban már nem csak a papír, üveg műanyag és fémhulladék kötelezően visszagyűjtendő mennyiségét szabályozzák, hanem a társított italos kartonét is. Ez a frakció úgy tűnik kikerült a csomagolási papír és egy papírhulladékok csoportjából az eddig alkalmazott gyakorlathoz képest, hiszen a papír hulladékból továbbra is 10 kg/fő mennyiséget szükséges begyűjteni a megfelelés érdekében. Az italos dobozokból ezen felül kell teljesíteni évente 0,5 kg/fő mennyiséget. Természetesen a minimum teljesítés mértékén nem változtattak, a 90 %-os begyűjtés már megfelelő.

A társított frakciót kiemelt hulladékáramként kezeli az OHKT, pont, mint az újonnan bevezetésre kerülő a fém csomagolási hulladékok körét bővítendő sprays és aeroszolos dobozokat. A hajtógázas fémpalackok visszagyűjtése több kérdést is felvet, hiszen általában ez a hulladék veszélyes hulladéknak minősülnek. Ha megnézünk egy ilyen palackot rajta van a rendkívül tűzveszélyes besorolás és az ennek megfelelő piktogram. Ezzel szemben az OHKT, mint együtt gyűjtött anyagáramot kezeli, ennek megfelelően előkezelési előírásokat is megfogalmaz, vagyis, hogy ezt a frakciót is külön kell válogatni és hasznosítóhoz, annak hiányában ártalmatlanítóhoz kell juttatni.

Ennek a hulladéknak a gyűjtési feltételeit hulladékudvarral is lehet biztosítani, ez azon közszolgáltatók esetében, akik hulladékudvart is üzemeltetnek egyszerűbben megvalósítható tekintettel arra, hogy a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 42. §-a szerint a közszolgáltató csak a hulladékudvaron köteles veszélyes hulladékot gyűjteni.

A gyűjtési és szállítási előírásokon túl bővült a települési vegyes hulladékok kezelésére vonatkozó megfelelések köre is, mely szerint az előkezelés során a 60, 80 vagy 120 mm alatti, mechanikai úton leválasztott, az úgynevezett „B” frakció tovább kezeléséről gondoskodnia kell a közszolgáltatónak. Mindezt megteheti stabilizálással, szárítással vagy egyéb szétválasztási technológiával, illetve ezek kombinációjával.

A dontwasteit kiemeli, hogy a csomagolási hulladékok előkezelésére vonatkozóan újításként meghatározásra került az egyes hulladék áramok osztályba sorolása, mely illeszkedik a kötelező adatszolgáltatáshoz és a folyamatban lévő haszonanyag értékesítési rendszer megvalósításához.

További szigorításként 55 %-ban határozták meg az összesen gyűjtött, kezelt hulladék mennyiséghez képest a lerakható hulladék mennyiségét, szemben a korábbi 65%-kal.

A 2017 évi OHKT csakúgy, mint az előző évi egyértelműen meghatározza a közszolgálatók által minimálisan ellátandó feladatokat, melynek körét ezúttal kiegészítették a kötelező kommunikációs tervvel, melyet az NHKV Zrt-nek kell jóváhagynia, azonban annak feltételeit, hogy ezt hogyan és mikor kell benyújtania az adott közszolgáltatónak nem határozták meg.
   A terv ide kattintva érhető el.


Kíváncsian várjuk a kukaholding milliárdos szemléletformálását

Kíváncsian várjuk a kukaholding milliárdos szemléletformálását

Egymilliárd forintnyi brüsszeli pénzből kampányolhat a magyar nemzeti kukacég. A monopolhelyzetbe hozott állami cég nem feladatai ellátásának támogatására, hanem társadalmi szemléletformálás címén kapja a csillagászati uniós összeget.
Úgy tűnik, az év végéig kellett várni arra, hogy 2017 egyik legkínosabb európai uniós pályázati döntése megszülessen Magyarországon. A kormányzati pályázati portál adatai szerint ugyanis a nemzeti kukaholdingként ismert társaság – az NHKV Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt. – nyert egymilliárd forintnyi brüsszeli pénzt, amely az alapvető feladatait sem képes ellátni megalapítása óta. A monopolhelyzetbe hozott állami cég nem feladatai ellátásának támogatására, hanem társadalmi szemléletformálás címén kapja a csillagászati uniós összeget. A hatalmas közpénzt felemésztő vállalat egyébként nem is foglalkozik szemétszállítással, a számlázás és a szemétdíjak beszedése lenne a feladata, de ezzel sem képes megbirkózni.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás