Hirdetés

A nemzeti park tőszomszédságában rendkívül veszélyes anyagot tárolnak, a szétmállott hordókból akadálytalanul folyik a vegyi anyag a földre. Az őrizetlen, lyukas kerítésű telepet korábban üzemeltető cég jelenleg felszámolás alatt áll – írta a nol.hu.

A Hortobágyi Nemzeti Park (HNP) tőszomszédságában, több állattartó telep, mezőgazdasági terület és a Szeg-Híresháti belvízelvezető csatorna közelében található az a láthatóan teljesen magára hagyott, gondozatlan veszélyeshulladék-tároló telep, amely jelenlegi állapotában fokozott veszélyt jelent a környezetére. Az ingatlanon az óvatos becslések szerint legalább kétezer tonna vegyi anyagot tárolnak, többek között olyan triklór-etilén-származékokat, amelyek köztudottan az első világháborúban bevetett foszgén harci gáz alapanyagai, s amelyekből hő hatására az emberi életre káros anyagok szabadulnak fel. A csapadékos januári időjárásban szerencsére nem fenyeget az a veszély, hogy a legelemibb környezetvédelmi előírásoknak sem megfelelő hulladéktárolóban tűz üssön ki, azonban annak a lehetősége fennáll, hogy egyes mérgek a talajba, s onnan a talajvízbe szivárogjanak. Kívülről is tökéletesen látni, hogy több fémkonténert szó szerint kimartak a szerek, szétmállott hordókból vegyi anyagok folytak ki a földre.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy a telepet nem őrzi senki, sőt az északi oldalon lévő bejáratnál ottjártunkkor, két napja, semmilyen felirat nem adott tájékoztatást az ingatlan tulajdonosáról, a működtető kilétéről. A kerítésen a nyugati oldalon ember nagyságú lyuk tátong, így a mindössze pár kilométerre lévő Balmazújvárosról a gyerekek akadálytalanul bejuthatnak a telepre. Habár a telepet az előírások szerint éjszakára ki kellene világítani, de nemhogy világítás, vélhetően áram sincs, a kerítés déli oldalán ugyanis jól látható egy kidőlt villanyoszlop a vezetékeivel együtt.

A megdöbbentő állapotban lévő objektumra egy debreceni környezetvédő civil szervezet, a Terepszemle Stúdió hívta fel a figyelmünket. A szervezet munkatársai a hiányosságok miatt szerdán közérdekű bejelentést juttattak el a debreceni Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőséghez. A zöldhatóság által átvett bejelentés szerint a Balmazújváros-Lászlóháza határában található, számukra „ismeretlen tulajdonú és üzemeltetésű veszélyeshulladék-tároló állapota gyakorlatilag semmilyen hatályos jogszabálynak nem felel meg”. Mint írják, „a terület körbekerítése hiányos, világítása nem megoldott, semmilyen információ nem szerezhető be a helyszínen arról, ki az üzemeltető, kit kell értesíteni baleset esetén. A tároló állapota rossz, elhanyagolt. A tárolásra használt hordók, konténerek sérültek, erősen korrodáltak, lyukasak, szétmállottak. A bennük egykor tárolt anyagok akár keveredve is vagy épp a csurgalékvíz-tárolóba beborulva a levegővel, vízzel szabadon érintkeznek.”
A Terepszemle Stúdió kiemelte: a telepen kötelező csurgalékvíz-tárolót üzemeltetni a szivárgó csapadék számára, ám az ingatlan esővízzel telt csurgalékvíz-tárolója nem felel meg az előírásoknak, folyamatosan dőlnek bele a statikailag meggyengült raklapok, a veszélyes anyagokat tartalmazó tárolóhordók, edények. A szervezet szerint maga a terület is gondozatlan, a növényzet állapotából arra lehet következtetni, hogy ott évek óta semmilyen karbantartás nem folyt.

A Terepszemle azt kérte a zöldhatóságtól, hogy „azonnali hatállyal rendelje el a telepen található környezetszennyező állapot megszüntetését, s függessze fel a területért felelős cég környezethasználati engedélyét az összes telephelyén”. Kérték azt is, hogy haladéktalanul kezdjék meg a cég összes telepének átvizsgálását, vizsgálják felül, hogy az érintettek az üzemeltetési tervhez igazodva szakszerűen betartották-e a kárelhárítási tervet és a tűzvédelmi szabályzatot.

A szervezet szerint kérdés, hogy a hulladéklerakó környékén a Hortobágyi Nemzeti Park munkatársai tartottak-e ellenőrzést, és a HNP a természeti területekre, az élővilágra és az élővizekre potenciális veszélyforrást jelentő telepet ellenőrizte-e, s tett-e valamilyen intézkedést az ügyben. A közérdekű bejelentés ezzel zárul: „Észleléseink alapján úgy véljük, hogy a telepen nem történtek meg a rendszeres mechanikai vizsgálatok, vagy ha megtörténtek, akkor az erről készült jegyzőkönyvek, jelentések nem fedik a valóságot. Ebből az feltételezhető, hogy más vizsgálat sem történt meg, hiszen a mechanikai vizsgálat egyszerűen és könnyen elvégezhető feladat, akár szemrevételezéssel is.” Ezért kérik a zöldhatóságot, hogy szerezzék be más társhatóságok állásfoglalását, s kérjenek tájékoztatást a balmazújvárosi önkormányzattól, valamint a Hajdú-Bihar Megyei Katasztrófavédelemi Igazgatóságtól arról, végeztek-e ellenőrzést a telepen, s ha igen, milyen eredménnyel.

A Népszabadság információi szerint a telepet korábban a debreceni Hajdukomm Kft. működtette, de az a cég felszámolás alatt áll, s egyelőre nem sikerült megtudnunk a felszámoló biztos kilétét. Kérdés, hogy a zöldhatóság felszólítására a felszámolónak kell-e gondoskodnia az azonnali kármentesítésről, s kérdés az is, hogy a kármentesítést kinek kell fizetnie. Ez ügyben kerestük a Tiszántúli Környezetvédelmi és Természetvédelmi Felügyelőség illetékesét, de nem értük el.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás