A rovat kizárólagos támogatója

A biológiai sokféleség csökkenése napjainkra nagyságrendileg olyan mértékben veszélyezteti az emberiséget, mint az éghajlatváltozás. A kedvezőtlen folyamat hazánk kiemelt természeti értékeket rejtő gyepterületeit sem kerüli el. Az itt honos védett vagy fokozottan védett fajok állományai – többek között élőhelyeik megváltozása, eltűnése miatt – rohamosan csökkennek.

Megóvásuk érdekében a Szent István Egyetem kutatói a természetvédelmi szakemberek és a gazdálkodók szoros együttműködésére hívják fel a figyelmet.

A fajok száma, azok genetikai variációi valamint ezen életformák komplex ökoszisztémákon belül egymásra gyakorolt hatásai eredményezik azt a biológiai sokféleséget, amely földi életünk állat- és növényvilágának változatosságát adja. A földhasználat megváltozása, az éghajlati és egyéb környezeti változások (különböző szennyezések, földhasználat-váltás) azonban mind hozzájárulnak az állományok riasztó mértékű csökkenéséhez.

Az ENSZ 2019-ben közzétett jelentése alapján a csaknem 1 millió fajt (az ismert állat- és növényfajok negyedét) a kihalás veszélye fenyeget.

Az aggasztó jelenség a gyepes élőhelyek esetében is megmutatkozik. A gyepterületek állapota világszerte, így Európában is folyamatosan romlik, a negatív változások hazánkban is megfigyelhetők. Bár Magyarország természeti értékeinek kiemelkedő aránya a gyepes területekhez kötődik, a probléma súlyossága ellenére csekély a védelem hatékonysága. A Szent István Egyetem kutatói és hallgatói számos megfigyelést végeznek annak érdekében, hogy e különleges élőhelyeken fellelhető állatokat és növényeket megóvják, azok élettereinek állapotát fenntartsák, hosszú távon biztosítsák. Nemrégiben Európa leginkább veszélyeztetett hüllőjének, a rákosi viperának és több gyíkfajnak a kutatása során a szarvasmarhákkal történő mozaikos, alacsony intenzitású legeltetés pozitív hatásairól számoltak be, a búvóhelyeket és a zsombékos gyepszerkezetet sok esetben roncsoló kaszálás alkalmazásával szemben.

A legeltetés és kaszálás hatásait, illetve azok intenzitásának lokális és regionális szintű eredményeit vizsgáló kutatások mellett, a SZIE Természeti Erőforrások Megőrzése Intézete vizsgálat alá vette a különféle gyepkezelési módszerek együttes vagy külön-külön történő alkalmazási lehetőségeit, finomhangolását, illetve egymáshoz képest kifejtett hatékonyságát is. A Duna–Tisza közi Turjánvidék világviszonylatban is egyedülállóan gazdag élővilágú rétsztyeppjeit tanulmányozva olyan tudományos eredményeket sikerült felmutatni, amelyeket a természetvédelmi-gazdálkodási gyakorlat szakemberei jól használhatnak.

homoki prérifű állománya nyílt homoki gyepben kép: Dr Bátori Zoltán

A kedvezőtlen folyamatok visszafordításához – ahogyan a vizsgálati eredmények is rámutattak – a legtöbb élőhelyen nélkülözhetetlen a jól megtervezett, ökológiai analízisekkel megalapozott mezőgazdálkodás kialakítása. A különböző élőhelyeken eltérő használati intenzitás szükséges a megfelelő fajgazdagság és fajkészlet eléréséhez. A használat összetettsége (tér- és időbeli komplexitása, mozaikossága, az évek közötti eltérések, a legelő fajok és azon belül fajták sokfélesége, a kaszálás és legeltetés együttes alkalmazása, sorrendisége), mikroélőhely-teremtő jellege és a mikroklimatikus viszonyokra gyakorolt hatása azonban legalább ilyen fontos szereppel bír. Ennek megvalósításához a gazdálkodók gyakorlatba ültetett elhivatott munkája szükséges. Éppen ezért a természetvédelmi szakemberek szeretnék hangsúlyozni a mezőgazdaság és a természetvédelem hatékony együttműködésének fontosságát, hiszen a felmerülő problémákat együttesen, összehangolt munkával lehet hosszú távon, sikeresen megoldani.

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás