2017 végéig be kell zárni a víziközmű-ollót

2015. július 28.

Hírek

A Környezet- és Energiahatékonysági Operatív Program keretében kiírt pályázatok célja, hogy 2017 végére Magyarországon bezáruljon a víziközmű-olló, megszűnjön az ivóvízellátás és a csatornázottság lefedettsége közötti különbség. Erre összesen több mint 300 milliárd forintos forrás áll rendelkezésre – jelentette ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium államtitkára Szabó Zsolt.

Átlag egy méterrel magasodtak árvizeink

2015. július 26.

Hírek

Az elmúlt 50 évben átlagosan egy méterrel emelkedtek az árvizeknél várható legmagasabb vízszintek, de volt ahol 1,9 méterrel. Komoly kihívás.

Növekvő ivóvíz aggályok

2015. március 20.

Hírek

Világszerte fenyegető méreteket ölt az ivóvízkészletek apadása, egyelőre még elegendőek a készletek arra, hogy kielégítsék a Föld lakosságának igényeit – de egyre nagyobb gondok lesznek. Ez derül ki a vasárnapi Víz Világnaphoz kapcsolódóan nyilvánosságra hozott ENSZ jelentéséből.

A legjelentősebb vízgazdálkodási probléma- a vízelvezetés-központú vízügyi gondolkodás és szabályrendszer

2015. március 19.

Hírek

Az Európai Unió Víz Keretirányelve értelmében a következő 6 évre újra el kell készíteni a vízgyűjtők kezelésének terveit (korábban tévesen fordítva: „vízgyűjtő-gazdálkodási tervezés”), s kiindulási pontként meghatározni a „Jelentős vízgazdálkodási kérdések”-et. Tanulmányozva az állami vízügyi szervezet erre a célra rendszeresített honlapján található dokumentumokat, célszerűbbnek látszik annak véleményezése helyett egy önálló, átfogó helyzetfeltárást készíteni Hazánk vízgazdálkodásának… Tovább »

Mérföldkő a vizeinknek

2015. február 2.

Hírek

Február másodika a Vizesélőhelyek Világnapja. Az egészséges vizesélőhelyek nemcsak a változatos és gazdag élővilág szempontjából, de az ember számára kulcsfontosságú ivóvíz miatt is nélkülözhetetlenek. A WWF regionális kezdeményezésben 2025-ig 2 millió hektár vizesélőhely állapotának javítását tűzte ki célul, összesen hat ország területén, a Dunán és mellékfolyóin.

Árvízi veszélyeztetettség Magyarországon

2014. november 22.

Hírek

Már elődeink is felismerték az árvízi veszélyt és felkészültek erre. Akkor még nem kockázatkezelésnek nevezték ezt a felkészülést, hanem a józan paraszti ész tapasztalatának.

Kék folyosók szerepe a természeti sokszínűségben

2014. szeptember 2.

Hírek

A győri Reflex Környezetvédő Egyesület az Európai Unió Víz keretirányelve alapján, mely vizeink jobb ökológiai állapotának elérését tűzte ki célul, egy 14 hónapos vizsgálatokra és javaslatokra épülő programot végzett a térség vízfolyásainál.

Vízönellátó Országh József előadása

2014. május 27.

Helyszín: Győr, Liszt F. u. 10

Sajtótájékoztatók

Fórumbeszélgetés a fenntartható vízgazdálkodásról, jövőnk egyik zálogáról. Költség- és környezetkímélő gyakorlati tanácsok helyi közösségeknek, családoknak.

Mi folyik itt? A vízerő-hasznosítás helyzete Magyarországon

2014. április 09.

Helyszín: BME Magyar Tudósok körútja 4.

Programok

A vízerő-hasznosítás helyzete Magyarországon – Az Energetikai Szakkollégium idei vitafóruma A magyar vízerő-hasznosítás a rendszerváltás óta igen kényes kérdés szakmai és politikai körökben egyaránt. A Bős és Nagymaros közötti vízlépcső megépítését övező viták és eseménysorozatok következtében tabuvá vált téma még most, negyed évszázad elteltével is csak ritkán kerül felszínre. A vízerőmű-építés milyen előnyökkel járhat a… Tovább »