A rovat kizárólagos támogatója
 1. január 4.: Az OKTVF 2008. május 6-i új eljárásra kötelező határozata (lásd fentebb) alapján a KTVF elutasítja az Óceán-árok átvezetését a tőzeglápon.
 1. január 25.: A Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztálya hivatalos nyilatkozatban áll ki a civilek lápvédő törekvései mellett.
 1. január 26.: A Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa beavatkozik az OKTVF elleni, közigazgatási határozat bírósági felülvizsgálata iránt folyamatban lévő perbe a felperesek (Dunakeszi MÁV Sporthorgász Egyesület, Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány) pernyertességének előmozdítása érdekében. A felperesek ezzel az S. Nagy László szakvéleménye alapján kiadott főfelügyelőségi határozatot támadják meg a bíróságon.
 1. február 2..: Egy lápvédő küldöttség a Vizes Élőhelyek Világnapja alkalmából levelet ad át Szabó Imre miniszternek közel 3000 természetvédő civil támogató aláírásával. A levélben a dunakeszi láppal kapcsolatos hatósági eljárás menetének felülvizsgálatát kérik az élőhely védelme érdekében.
A REX Állatszigeten tartott sajtótájékoztató. Az előadó: Király Péter alapító (Fotó: Gánóczy Anita)
 1. február 9.: A civilek demonstrációt tartanak Dunakeszi Önkormányzatánál. Többek között követelik, hogy az Önkormányzat vizsgálja felül törvénysértő rendeleteit, és egyben rendeljen el változtatási tilalmat a tőzegláp területére.
 1. február 10.: Civilek nyílt levélben fordulnak Dunakeszi város önkormányzati képviselőihez, többek között azért, hogy az önkormányzat semmisítse meg a tőzeglápra vonatkozó törvénytelen építési szabályzatát és rendeljen el változtatási tilalmat a területre.
 1. február 10.: A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium felügyeleti eljárást indít az OKTVF jogerős határozatával szemben. Az OKTVF vizsgálat alá vont, 2009. június 22-én kiadott határozata megsemmisítette a KTVF a tőzegláp létét igazoló első fokú határozatát. A minisztériumi eljárás célja, hogy megállapítsa, az OKTVF megsértette-e a természetvédelméről szóló törvényt határozatával. A felülvizsgálat indoklásaként a miniszter több társadalmi szervezet közbenjárását és a Magyar Tudományos Akadémia állásfoglalását nevezte meg.
 1. február közepe: Szabó Imre környezetvédelmi miniszter a felülvizsgálat eredményét megelőlegezve olyan, a korábbi vizsgálatoknak teljesen ellentmondó nyilatkozatokat tett, miszerint a Nemzeti Ökológiai Hálózatban szereplő területnek csak egyötöde láp és a helyszínen az elmúlt évtizedben olyan területrendezések és átépítések történtek, amelyek alapvetően megváltoztatták a terület vízháztartását. A miniszter szerint ezek az információk igen fontosak annak meghatározásában, hogy valójában láp-e a láp.
“Veszélyeztetett vizes élőhelyeink: a lápok” című konferencia megnyitása. Ifj. Zlinszky János, Kriska György, Vida Gábor akadémikus, Borhidi Attila akadémikus (Fotó: Gánóczy Anita)
 1. február 15.: A dunakeszi tőzegláp megmentéséért küzdő civil szervezetek sajtónyilatkozatot tesznek közzé Szabó Imre környezetvédelmi miniszternek a dunakeszi láppal kapcsolatban 2009. február 11-én 12-én és 15-én tett nyilatkozatairól. A civilek szerint kifogásolható, hogy a miniszter a vizsgálat lefolytatása előtt véleményt nyilvánított, mert azzal befolyásolhatja annak eredményét.
 1. február 18.: Liszi János megalkotja a lápvédők címerét.
 1. február 19.: Az Auchan február 19-én sajtótájékoztatón ismerteti álláspontját az újságírókkal. Itt megerősítik azokat a terveiket, amelyek megvalósulása megpecsételné a dunakeszi tőzegláp sorsát. A cég képviseletében jelenlévő szakértő megkérdőjelezi a Magyar Tudományos Akadémia Biológiai Osztályának hozzáértését a láp létének és értékeinek megállapításban, és a valós tényeknek ellentmondva azt állítja, hogy nem áll rendelkezésre egyetlen olyan természetvédelmi vizsgálat eredménye sem, amelyik alátámasztaná a tőzegláp létét.

A civil lápvédőket kitiltják a rendezvényről, akik a helyszín közelében demonstrációt tartanak, majd a rendőrségi intézkedést követően sajtóközleményt adnak ki és cáfolják az Auchan sajtóközleményének állításait.

 1. február 25.: A Szabó Imre környezetvédelmi miniszter az általa indított felügyeleti eljárás alapján megállapítja, hogy felmerül a lehetősége annak, hogy az OKTVF jogszabálysértő döntést hozott a 2009. június 22-én kiadott határozatával, mely megsemmisítette a KTVF a tőzegláp létét igazoló első fokú határozatát.
 1. február 27.: A civilek a Dunakeszi Önkormányzat legnagyobb frakcióját adó Fidesz elnökéhez, Orbán Viktorhoz fordulnak, hogy járjon közbe azért, hogy a frakció kezdeményezze a tőzeglápot belterületbe vonó alkotmányellenes önkormányzati rendelet visszavonását és a civilekkel való egyeztetést.
 1. március 2.: Az OKTVF elutasítja Dunakeszi Város Önkormányzata és az Immochan Magyarország Kft. az Auchan csoport ingatlanértékesítő vállalata fellebbezését az Óceán-árok tőzeglápon való átvezetésének elutasítására.
 1. március 8.: A Legfőbb Ügyészség kérelmére az OKTVF két határozatot is hoz. Egyrészt megsemmisíti a Duna-Ipoly Nemzeti Park 2003. március 14-én kelt határozatát, amely törölte a láp védettségét. (14/01835-1/2010. számú határozat) Másrészt az OKTVF visszavonja egy korábbi, 2009. május 12-én kelt döntését, amelyben elutasította a Levegő Munkacsoport kérését a láp teljes kiterjedésének meghatározására. (14/01836-1/2010. számú határozat)

“Vásárlás a lápon” Sarkadi Márton a dunakeszi lápon 2010. 03. 13-án.

 1. március 18.: A civilek a REX Állatszigeten tartott sajtótájékoztató keretében ismertetik álláspontjukat a dunakeszi tőzegláppal kapcsolatos legújabb fejleményekről. A rendezvényen beszámolnak az időközben elvégzett magánszakértői vizsgálataik eredményéről is. Az ennek keretében elvégzett talajvizsgálatokkal sikerült aktív tőzegképződést kimutatniuk a kisebbik lápfolton, igazolva ezzel annak a tőzeglápnak a létét, amelyet teljes egészében be akar építeni az Auchan. A rendezvényen vándorkiállítás látható a tőzegláp természeti értékeiről.
 2. március 30.: A Fidesz elnökének írt levélre Szijjártó Péter az elnöki stáb stábfőnöke válaszában azt írta, hogy a Fidesz dunakeszi frakciója felkérte a város polgármesterét, hogy hívjon össze egyeztetést a terület tulajdonosai, illetve szakmai és civil szervezetek, valamint szakhatóságok között. Az egyeztetésre nem került sor. Szijjártó Péter arról is tájékoztatta a lápvédőket, hogy Dunakeszi Fidesz-frakciója látogathatóvá kívánja tenni a lápot.
 1. március 30.: Az OKTVF új eljárás lefolytatására utasítja a KTVF-et a dunakeszi láp kiterjedésének rögzítése érdekében. (14/02565-1/2010. számú határozat)
 1. április 2.: Az OKTVF, a Levegő Munkacsoport Pest Megyei Főügyészségnek címzett beadványa (2009. november 4.) nyomán, megsemmisíti a KTVF végzését, amely megszüntette az OKTVF jogerős ex lege védett láp kiterjedés megállapítási eljárását.
 1. április 28.: A civilek tájékoztató terepbejárást tartanak Pest Megye Közgyűlésének Környezetvédelmi és Közlekedési Bizottsága számára.
 1. május 7.: Dunakeszi Város Önkormányzata keresetet nyújt be a Pest Megyei Bírósághoz az OKTVF március 30-án és április 2-án kelt határozata ellen.
 1. május 26.: Civil szervezetek felszólítják Dunakeszi Önkormányzatát és polgármesterét, hogy vonják vissza az OKTVF elleni beadványaikat, amellyel a dunakeszi láp védetté nyilvánításának folyamatát akadályozzák.
 1. június 3.: “Veszélyeztetett vizes élőhelyeink: a lápok” címmel konferencia került megrendezésre 2010. június 3-án, az Országgyűlési Biztosok Hivatalának Dísztermében. Felkért előadók: Vida Gábor, Borhidi Attila akadémikusok, Teszár László és Lányi András.
 1. szeptember 6.: A KTVF vegetációfelmérést és talajvizsgálatokat végez a láp keleti részén. A vizsgálat eredményei egyértelműen bizonyítják tőzegláp jelenlétét a területen.
 1. szeptember 7.: A KTVF szeptember 7-én kelt levelében közzéteszi az előző napi vizsgálatok eredményeit és egy szeptember 28-i időpontban megtartandó helyszíni szemle megtartásáról értesíti az ügyben érdekelteket. A helyszíni szemle a dunakeszi láp keleti részére vonatkoztatva az ex lege védett láp kiterjedésének megállapítását tűzi ki célul.
Hatósági szemle a dunakeszi lápon (Fotó: Kertész Károly)
 1. szeptember 14.: Rendőrségi kihallgatáson vesz részt Kriska György, mint a lápvédők honlapjának kezelője, mert az Auchan Magyarország Kft. rendőrségi feljelentést tett a honlapon szereplő ál-reklámújság miatt, rágalmazás és becsületcsorbítás okán.
 1. szeptember 15.: A KTVF visszavonja az ex lege védett láp kiterjedésének megállapítására irányuló eljárás felfüggesztését. Az Immochan Magyarország Kft. megfellebbezi a döntést az OKTVF-nél.
 1. szeptember 23.: Néhány nappal az OKTVF által meghirdetett szemle előtt, 2010. szeptember 23-án a tőzegláp két lápfoltja közül az áruházhoz közelebb esőnek a növényzetét elkezdte felszámolni egy favágó brigád az Auchan megbízásából.
 1. szeptember 24.: Tetten érik a favágókat, akik elismerik, hogy az Auchan-tól kaptak megbízást a terület lápcserjéseinek kiirtására. A helyszínen megjelent rendőrök szabálysértési ügyben eljárást kezdeményeznek. A KTVF képviselője a helyszínen közli, hogy a lápkiterjedési vizsgálat lezárultáig semmilyen módon nem változtathatják meg az élőhely jelenlegi állapotát.
 1. szeptember 27.: A Dunakeszi Tőzegtó Környezetvédelmi Alapítvány beadványára a Pest Megyei Bíróság eltiltja a terület tulajdonosait minden olyan magatartástól, amely a terület természetes állapotát bármiféle módon megváltoztatja. A terület nyugati része védettnek minősül.(A Pest Megyei Bíróság végzése 7.P.21.188/2010/15.)
 1. szeptember 28.: 2010. szeptember 28-án és november 9-én hatósági helyszíni szemlét tartott a KTVF a dunakeszi tőzegláp teljes területén. A helyszíni szemlék eredményeként megállapítást nyert, hogy a terület nagy része kielégíti azokat a törvényi kritériumokat, amelyek alapján lápnak kell tekinteni. A lápos részek között két keskeny, kissé kiemelkedő sáv húzódik, amelyek ugyan nem minősülnek lápnak, de szintén értékes élővilágnak adnak helyet még annak ellenére is, hogy a terület tulajdonosai módszeresen törekedtek az őshonos növényzet elpusztítására mélyszántással és gyomfák betelepítésével.
A kisebbik lápfolt növényzetének felszámolása 2010. szeptemberében (Fotó: Kriska György)
 1. november 16.: A Fejér Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal szakértői véleményében igazolja a terület keleti részén a lápos talajképződési folyamatokat.
 1. november közepe: Az az Immochan Magyarország Kft. és társai a Pest megyei Bíróságon pert indítanak az OKTVF ellen 2010. március 8-i határozata miatt (lásd fentebb).

Dunakeszi Önkormányzata a Pest Megyei Bírósághoz fordult keresetével, amelyben más egyebek mellett 500.000 Ft nem vagyoni kár miatt kártérítést követelt a lápvédők dunakeszi illetőségű vezetőjétől, Sarkadi Mártontól a város természeti értékeinek védelmében folytatott tevékenysége miatt.

Nyitókép: Rendőri intézkedés a dunakeszi láp növényzetét pusztító favágó brigáddal szemben (Fotó: Sarkadi Márton)

Előzmények:

A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 1. rész: A dunakeszi láp
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 2. rész: A dunakeszi láp növényvilága
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 3. rész: A dunakeszi láp állatvilága – kétéltűek, hüllők
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 4. rész: A dunakeszi láp állatvilága – madarak, emlősök, vízi gerinctelenek
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 5. rész: Történések 1990-től 2006-ig 
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 6. rész: Történések 2006-tól 2008-ig
A dunakeszi láp megmentése a civil összefogás győzelme. 7. rész: Történések 2009-ben

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás