Hirdetés

A természetvédelem területén és a természet védelméért dolgozó szakemberek mindannyiunkat megajándékoznak, eredményeikből mindannyian részesülünk – mondta Nagy István agrárminiszter ma Balatonfüreden, ahol átadta a Pro Natura díjakat, Pro Natura Emlékplaketteket és Miniszteri Elismerő Okleveleket.

A tárcavezető arról beszélt, hogy azok a személyek, akiket ma köszöntünk, határozottan elkötelezték magukat és különösen kiemelkedő tevékenységet folytattak és folytatnak a természetvédelem területén. Kimagasló eredményeket értek el, legyen szó akár oktató, ismeretterjesztő munkáról, természetkímélő gazdálkodásról, a táji adottságok egyedi hagyományainak megőrzéséről vagy az értékközpontú szemléletre ösztönző együttműködések koordinálásáról. Ki tudós gondolattal, ki innovatív megoldással, ki merész lépésekkel vagy éppen megfontolt cselekvéssel vitte, adta tovább a természetvédelem stratégiai üzenetét.

Arról már nem esett szó, hogy az elmúlt 13 évben az Orbán-kormányok szisztematikusan leépítették a természetvédelmet.

Magyarország 10 nemzeti parkkal büszkélkedhet, vagyis büszkélkedhetne, ha nem azt látnánk, hogy az elmúlt 13 évben a nemzeti parkok szisztematikus leépítése zajlik. A leépítés előzményei már régebben is láthatóak voltak: 2005-ben elkezdték szűkíteni a nemzeti parkok jogköreit és finanszírozását, illetve már akkor elindult a természetvédelmi szakemberek háttérbe szorítása. Ám a Fidesz hatalomra kerülése nagyságrendileg felgyorsította ezt a folyamatot. Közismert, hogy Orbán Viktor hadat üzent a környezetvédelmi intézményrendszernek, és bár leglátványosabb intézkedése az önálló környezetvédelmi tárca megszüntetése volt, a háborúja nem kerülte el a nemzeti parkokat sem.

A hatósági funkcióikat már korábban elvesztett nemzeti parkok az elmúlt közel másfél évtizedben egyre nehezebb helyzetbe kerültek. Finanszírozásuk csökkenése mellett a munkatársi létszám csökkentése is sújtotta őket, a hírek szerint jelenleg is újabb leépítésekre készül a kormányzat. A hozzájuk tartozó földterületek vagyonkezelése is egyre inkább más állami testületek, például a – természetvédelmi célok érvényesítésére alkalmatlan – nemzeti földalap vagy az erdőgazdaságok kezébe került.

A nemzeti parki területek kezelésénél sokszor nem vagy alig lehet a természetvédelmi érdekeket érvényesíteni, az erdészeti, a vadászati vagy a turisztikai beruházási szempontok rendszeresen felülírják a természetvédelmi célokat. Még uniós védelem alatt álló, Natura 2000-es területeken is előfordul, hogy egyszerűen az erdőterveket tekintik kezelési tervnek, sima fakitermelési logika mentén gazdálkodva kiemelt jelentőségű, az EU-jog által védett területeken. 2015-re már odáig is eljutottak, hogy megpróbálták eladni a nemzeti parkok földjeit. Szerencsére az utolsó pillanatban az Alkotmánybíróság megálljt parancsolt, de a törekvés azóta is napirenden van.

Nemzeti parki területeken egymást érik a NER-közeli, pusztító beruházások, nagy tavaink partjának katasztrofális beépítése a Fertő tótól a Balaton-partig, a politikai hátszéllel megvalósuló projektekkel pedig sem a környezetvédelmi hatóságok, sem a nemzeti parkok nem tudnak szembeszállni.  Átalakították az erdőtörvényt is – a korábbi tiltásokkal szemben ismét lehetővé téve a tarvágást, illetve a vegetációs időszakban történő fakitermelést, amely súlyosan veszélyezteti a helyi élővilágot és sérülékenyebbé teszi a talajt.

Szerencsére még maradtak kiváló szakemberek a területen, akik egy része most megérdemelten elismerésben részesült.

A Föld Napja, április 22-e alkalmából  Dr. Nagy István miniszter Pro Natura Díjat adományozott: 
1. Fülöp Tibor, a Fertő-Hanság Nemzeti Park Igazgatóság nyugalmazott természetvédelmi őrkerületvezetője részére, a hansági élőhelyek és természetvédelmi értékek megóvása, valamint ezek népszerűsítése terén végzett több mint négy és fél évtizedes, áldozatos szakmai munkájáért.

Pro Natura Díj 2023 Fülöp Tibor Fertő-Hanság NP nyug. természetvédelmi őrkerületvezető

2. Dr. Hanyecz Katalin Anna, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szarvasi Arborétumának igazgatója részére, a Dél-Tiszántúl természeti értékeinek megőrzése, a Szarvasi Arborétum dendrológiai örökségének védelme, valamint a növény- és állatvilág bemutatása érdekében végzett kiváló munkájáért.

Pro Natura Díj 2023 Dr. Hanyecz Katalin Anna MATE Szarvasi Arborétum ig.

3. Kapocsi István, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság általános igazgatóhelyettese részére, a szikes gyepek megőrzése, kezelése és a természetvédelmi célú gyeptelepítések érdekében végzett kimagasló szakmai munkájáért, valamint a székicsér és a túzok természetvédelmi helyzetének javításáért.

Pro Natura Díj 2023 Kapocsi István Hortobágyi NP általános igazgatóhelyettes

4. Rozner György Miklós, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre részére, a természeti értékek, kiemelten a rovarvilág és a botanikai értékek védelme érdekében végzett áldozatos munkájáért, valamint a tájegysége természetvédelmi monitorozása és a projektek kivitelezése terén elért eredményeiért.

Pro Natura Díj 2023 Rozner György Miklós Balaton-felvidéki NP természetvédelmi őre

5. Szél Antal István, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelője részére, a dévaványai túzokállomány és a pusztai életközösségek védelme, valamint a Dél-Alföld természeti örökségének megőrzése és bemutatása érdekében végzett több évtizedes, kiemelkedő munkájáért.

Pro Natura Díj 2023 Szél Antal István, a Körös-Maros NP természetvédelmi területfelügyelő

Dr. Nagy István miniszter Pro Natura Emlékplakettet adományozott:

1. Dr. Berki Imre, a Soproni Egyetem Erdőmérnöki Karának nyugalmazott egyetemi docense részére, a hazai természetvédelmi oktatásban és kutatásban, különösen az erdei ökoszisztémák jobb megismerésében és megismertetésében kifejtett tevékenységéért.

2. Bokor Veronika, az Agrárminisztérium ökológiai referense részére, az új fajmegőrzési tervek elkészíttetésének, a meglévő fajmegőrzési tervek frissítésének, aktualizálásának koordinálásáért, valamint a természetvédelmi informatikai háttértárak gondozásáért, felügyeletéért.

3. Dr. Cservenka Judit, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Biodiverzitás monitorozó Rendszer koordinátora részére, az Igazgatóság természetvédelmi célú feladataihoz nélkülözhetetlen kutatási, felmérési és monitorozási feladatok szervezésében és megvalósításában játszott szerepéért.

4. Habarics Béla, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság tájegységvezetője részére, a Nyírség-Szatmár-Bereg Tájegység vezetőjeként végzett közel két évtizedes elhivatott munkájáért.

5. a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület részére, a Hortobágy kistájon a természet- és madárvédelem gyakorlati munkáinak elősegítése érdekében végzett tevékenységéért. Az elismerést átvette Aradi Csaba

Pro Natura Emlékplakett 2023 Hortobágy Természetvédelmi Egyesület Aradi Csaba

6. Pádárné dr. Török Éva, az Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály osztályvezetője részére, a nemzeti park igazgatóságok környezeti nevelési feladatainak koordinálásában végzett kiváló munkájáért, különös tekintettel a Természetiskola minősítés kidolgozására és bevezetésére.

Pro Natura Emlékplakett 2023 Pádárné dr. Török Éva Agrárminisztérium Nemzeti Parki és Tájvédelmi Főosztály vezető

7. Sinka Gábor, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre részére, a Keszthelyi-hegységben, valamint Veszprém és a Déli-Bakony térségében természetvédelmi őrként és tájegységvezetőként a Natura 2000 területek természeti értékeinek védelme érdekében végzett kiemelkedő munkájáért.

8. Dr. Szentirmai István, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetmegőrzési osztályvezetője részére, a gyepes és erdős élőhelyek, a kisvízfolyások értékei, a nappali lepkék és a hagyományos gyümölcsösök megőrzése érdekében végzett áldozatos munkájáért.

9. Tóth Imre, a Körös-Maros Nemzeti Park igazgatóság természetvédelmi őrkerület vezetője részére, Békés vármegye veszélyeztetett ragadozó madár állományainak felmérése és aktív védelme érdekében végzett több évtizedes lelkiismeretes munkájáért.

10. Virók Viktor, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság Nemzeti Biodiverzitás monitorozó Rendszer koordinátora részére, a hazai növényfajok monitorozásában, védelmében, kutatásában és publikálásában végzett kimagasló munkájáért.

Dr. Nagy István miniszter Miniszteri Elismerő Oklevelet adományozott:

1. Bordás János, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. csikós számadója részére, a nóniusz, mint őshonos magyar lófajta tenyésztésben végzett magas színvonalú több évtizedes, áldozatos munkájáért, a hortobágyi pásztorhagyományok megőrzésében és ápolásában játszott szerepéért.

2. Bubics Tamás Ivánné, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájvédelmi munkatársa részére, az Igazgatóság működési területén fellelhető egyedi tájértékek kataszterezési feladatainak szervezésében és gyakorlati megvalósításában játszott szerepéért.

3. Csíder Ibolya, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság pályázati koordinátora részére, a pályázatok előkészítése, megvalósításának koordinálása során végzett áldozatos munkájáért.

4. Fuszkó József, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság traktorosa részére, az Igazgatóságnál az elmúlt évtizedben végzett áldozatkész munkájáért, nyugdíjba vonulása alkalmából.

5. Góczán Éva, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őre részére, a Csörnöc-menti Őrkerületben végzett kiemelkedő szakmai munkájáért.

6. Huberné Kreszivnik Viktória, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság ökoturisztikai referense részére, az ökoturizmus és természetvédelmi szemléletformálás területén végzett tevékenységéért, az Aggteleki-karszt értékeinek népszerűsítéséért.

7. Jánka István, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tájvédelmi majorgazdája részére, a Káli-medencében végzett több mint két évtizedes mezőgazdasági erőgépkezelő, állattenyésztő, állatgondozó munkájáért.

8. Juhászné Türke Ildikó Judit, az Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság botanikai referense részére, a botanikai és környezeti nevelés területén végzett kimagasló teljesítményéért és a szakmailag magas szintű elhivatott munkájáért.

9. Kelemen Attila, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság erdőgondnoka részére, az Igazgatóság saját vagyonkezelésében lévő védett és fokozottan védett erdők több mint két évtizedes természetvédelmi szempontú kezeléséért.

10. Kosina Péter, a Hortobágyi Természetvédelmi és Génmegőrző Nonprofit Kft. gulyás számadója részére, a magyar szürke szarvasmarha tenyésztésben végzett magas színvonalú munkájáért, a hortobágyi pásztorhagyományok megőrzésében és népszerűsítésében játszott szerepéért.

11. Kozma Attila, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság környezeti nevelési csoportvezetője részére, az Igazgatóság környezeti nevelési feladatainak példaszerű koordinálásáért.

12. Németh Richárd, az Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság projektmenedzsere részére, a természetvédelmi őrszolgálat és a természetvédelmi vagyonkezelés infrastrukturális fejlesztéseinek sikeres megvalósításában játszott szerepéért.

13. Sasváriné Hegedűs Éva, a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság telepvezetője részére, a Dél-Hevesi Tájegységben folyó őshonos haszonállat-génmegőrzési feladatok példaszerű irányításáért.

14. Vizes Tibor, a Körös-Maros Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi területfelügyelője részére, az igazgatóság magyar szürke szarvasmarha és házi bivaly állományának megtartása, genetikai értékeinek megőrzése érdekében végzett munkájáért.

15. Zöldvári Ákos, a Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság természetvédelmi őrkerület-vezetője részére, az Őrtilos térségben a természetvédelmi célú vagyonkezelési és idegenforgalmi infrastruktúrát érintő feladatok ellátásában, valamint a védett természeti terület és az itt előforduló védett fajok népszerűsítésében végzett magas színvonalú

Pelsőczy Csaba fotóin balra Rácz András természetvédelemért felelős államtitkár, középen a díjazottak, és jobbra Nagy István agrárminiszter.

Kapcsolódó anyagok:

Kirúgták a Balaton-felvidéki Nemzeti Park igazgatóját, Puskás Zoltánt

Aggódik a nemzeti parki természetvédelemért a jövő nemzedékek szószólója

Szétmálló 222 milliós természetvédelemi beruházás a Mátrai Tájvédelmi Körzetben

A Farkas, a Keselyű és két füstölgő puskacső

Az Orbán kormány leépítésre készül a nemzeti parkokban?

Biológiai sokféleség, élelmiszerbiztonság és … akkumulátorgyárak

Szendőfi Balázs: Volt egyszer egy vadvízország

Védjük meg a nemzeti parkjainkat!

Az Orbán-kormány “zöld” jelképe: Fertő tavi tájromboló NER-emlékmű

Döbbenetes indoklással utasította el a bíróság a Greenpeace keresetét a Fertő ügyében

Maradékelvű környezetvédelem: 2010 óta nincs miniszteri irányító – halványuló zöld

hirdetés
hirdetés

Bambulás helyett tájékoztottság. Iratkozz fel hírlevelünkre!

Feliratkozás